අරාබි සෞඛ්ය සම්පන්න ශල්යාගාරයඅරාබි සෞඛ්ය සම්පන්න ශල්යාගාරය

අරාබි සෞඛ්යය - ශල්යාගාරය

ටෙක්නා හයිබර්ටරි වාණිජ මණ්ඩලය දින දෙකේ ප්රදර්ශනය ඉතා කාර්යබහුලයි අරාබි සෞඛ්ය ප්රදර්ශනය සහ කොංග්රසය 2018! ටෙක්නා නිව් ඉන්ටර්නැෂනල් සිය ගණනක් සාදයි බෙදාහැරීමේ සබඳතා හා ඉතා විශාල ගණනක් විකුණා හයිබර්ටරි වාණිජ මණ්ඩලය Monoplace ඇතුළු පද්ධති බහු ස්ථාන හයිබර්බරි වාෂ්ප. කරුණාකර එන්න එන්න, සහ නවතම Hyperbaric වාණිජ තාක්ෂණය බලන්න. ටෙක්නා හි කුහරයේ 4000 Hyperbaric Chamber හි ප්රදර්ශන කුටිය තුළ ප්රදර්ශනය කෙරේ මෙන්න!

අරාබියානු සෞඛ්යය MENA කලාපයේ සෞඛ්ය හා වෘත්තීය වෘත්තිකයන්ගේ විශාලතම රැස්වීමයි. මෙම 2018 සංස්කරනය 4,200 + ප්රදර්ශනය කරන සමාගම් හා 103,000 සහභාගී වන රටවල් වලට වඩා වැඩි පිළිගැනීමක් අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම ප්රදර්ශනයට සමගාමීව 19 ව්යාපාර, නායකත්වය සහ අඛණ්ඩ වෛද්ය අධ්යාපන (CME) සම්මන්ත්රණ ඉතාමත්ම නවීන ක්රමවේදයන්, ශිල්පීය ක්රම සහ නිපුණතාවන් පිළිබඳ නවතම යාවත්කාලීන කිරීම් හා අවබෝධය ලබා දෙනු ඇත.

අරාබි සෞඛ්යය 2018 වෙතින් සිදුවනු ඇත 29 ජනවාරි - 01 පෙබරවාරි 2018. ප්රදර්ශනය පෙර ලියාපදිංචි වූවා නම් මෙම ප්රදර්ශනය නොමිලේ!

අරාබි සෞඛ්ය සම්පන්න ශල්යාගාරය

ඔබගේ පරිපූර්ණ වේත්රයා තෝරා ගැනීමට උපකාර අවශ්යද?

ප්රශ්නය?
ඔබට මෙය අවශ්යයි
නිදහස් මාර්ගෝපදේශකය!
දැන්ම ගන්න! සීමිත සංඛ්යාවක් ඇත.
දැන් 105 විවිධ භාෂාවන් පරිවර්තනය කර ඇත
රෝගීන් සහ සායන සඳහා.